English (UK) Norwegian Polish (Poland)

Services

  • Betongarbeider / rehab betong
  • Overflatebehandling
  • Injeksjon
  • Grunnarbeider, småskala fjellsikring
  • Kai - og bruvedlikehold
  • Tunellsikring
  • Vannmeisling
  • Mobilt pukkverk, stein, betong, asfalt.
  • Rive - miljøsanering.