English (UK) Norwegian Polish (Poland)

 Utvalgte referanserprosjekter

Products > REFERANSERPROSJEKTER
Side 1 av 5 sider (23 referanser) 1 2 Neste ... Siste
Viresaging av kaidekke
Viresaging av kaidekke

Viresaging av kaidekke 1500 m2

Les mer >>
Skumisolering av kontainer
Skumisolering av kontainer

Skumisolering av kontainer

Les mer >>
viresaging
viresaging

Her kuttes betongfundament med viresag. Rørgate til kraftstasjon.

Les mer >>
Statens Vegvesen, rehabilitering kulverter
Statens Vegvesen, rehabilitering kulverter

På oppdrag for Statens vegvesen Nordland ble Multibetong tildelt kontrakt med utbedring av 4 stk stålrørskulverter.

Les mer >>
Dam Røyrvatn
Dam Røyrvatn

Her ble det støpt en betongplate som ble boltet til fjell på oppstrømsside av dammen. Bunntappeluken ble byttet ut og det ble støpt ny damtå. i tillegg ble elveløpet nedstøms utbedret

Les mer >>