English (UK) Norwegian Polish (Poland)

 Utvalgte referanserprosjekter

Products > 
Side 2 av 5 sider (23 referanser) Forrige 1Neste ... Siste
Nygårdsdammen
Nygårdsdammen

Totalentreprise Nygårdsdammen.
Forskaling og påstøp av eksisterende dam,fjerning og bygging av ny lavterskel.

Les mer >>
Innset bru
Innset bru

Totalentreprise Innset bru.
Begge landkar og bæresøyler har fått ny påstøp / kappestøp. bærebjelkene i stål har bltitt rehabilitert. Nytt dekke og rekkverk har blitt montert.

Les mer >>
Arstein bru
Arstein bru

Vannmeisling med robot, av pilarer på Arstein bru. 

Les mer >>
REC ScanCell
REC ScanCell

Multibetong fikk oppgaven med å rigge ned å miljøsannere produksjonsutstyr etter solcellefabrikken i Narvik.

Hermod Teigen / Vartdal Gjennvinning ble motaksapparat og behandling for produksjonsutstyret.

HRS Elektroretur Harstad stod for fjerning av EE-avfall.

Les mer >>
Dam Røyrvatn
Dam Røyrvatn

Her ble det støpt en betongplate som ble boltet til fjell på oppstrømsside av dammen. Bunntappeluken ble byttet ut og det ble støpt ny damtå. i tillegg ble elveløpet nedstøms utbedret

Les mer >>