English (UK) Norwegian Polish (Poland)

Utvalgte Referanserprosjekter

Products > 
product image
Statens Vegvesen, rehabilitering kulverter

På oppdrag for Statens vegvesen Nordland ble Multibetong tildelt kontrakt med utbedring av 4 stk stålrørskulverter. Arbeidet besto av rensk av kulvert, armering utstøping av bunn for å hindre videre erosjon/korrosjon. det ble etablert nye terskler nedstrøms av kulverter for elvemuslingens vandring.

<< Tilbake


  • x