TJENESTER
Betongarbeid, Betongrehabilitering
Ved rehabilitering av betongkonstruksjoner må man som regel kombinere flere prinsipper og metoder for å oppnå ønsket resultat.

Dersom en har en betongkonstruksjon med mye skader og stort omfang av armeringskorrosjon, benytter vi metoder for å stoppe videre korrosjon.
Dette gjøres blant annet ved påføring av belegg, impregnering, eller påstøping med mørtel eller betong. Korrosjonsbeskyttelsen skal også sikre ved heft mellom armering og ny mørtel/betong.

I forbindelse med betongrehabilitering bruker vi i noen tilfeller betongsprøyting (tørrsprøyting ) Dette gir god fylling og komprimering rundt armeringsjern og er en metode som er godt egnet til tyngre rehabilitering, f.eks. underside av kai eller bro. Multibetong har stor kompetanse på utførelse i bruk tørrsprøyting.
Faglig utførelse og riktig valg av produkter til overflatebehandling av betong og mur, gir resultater som varer.
Støp av nye betongfundamenter til rørledning / forankringsklosser. Denne jobben bestod av en rørledning på 320 meter, og diameter Ø 2000
Rehabilitering av demning. Fundamentering og ny støp. Helikopter ble brukt i forbindelse med dette. Total lengde på demning ca. 210 meter.
Betonggysing
Gysing, utstøping med tyntflytende, evt. ekspanderende, mørtel (gysemørtel) av fuger, sprekker, hull o.l. i konstruksjoner av betong eller murverk, f.eks. ved reparasjoner, innfesting av bolter o.l. eller fylling av fuger mellom prefabrikerte elementer.
Metoden blir ofte brukt ved reparasjoner og innfestning av bolter eller understøpning av stålkonstruksjoner.
Putzmeister gysepumpe. Typisk pumpe for gysing og understøp.
Injeksjon
Tetting og stabilisering i fjell, og betongkonstruksjoner. Metoden brukes for å gjenoppbygge skadet betong og er effektiv ved sprekkdannelser og lekkasjer.
Injiseringsmassen presses inn i åpne porer og sprekker under trykk og utvider seg i kontakt med fuktighet, slik at risset tettes. Hensikt og fukttilstand vil være bestemmende for valg av metode og materialer.
Injeksjon ved vannlekkasjer i fjell og betong kan deles i 2 hovedgrupper:
Sement injeksjon benyttes for å tette lekkasjer ved damanlegg og tuneller. Ved injisering av sement fyller man opp sprekker og tomrom. Sementinjeksjon egner seg også godt til stabilisering av løsmasser

Kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av mindre riss og sprekker i fjell og betongkonstruksjoner.
Wiresaging
Ved bruk av wiresag har man mange muligheter, og kan sage ut hva det enn måtte være. Wiresaging kan blant annet brukes i fjell der sprengning ikke er mulig. Fjerning av gamle betongfundamenter gjøres enkelt og sikkert med denne metoden.

Wiresaging gir mindre rystelser, støv og støy. Finere skjæringskanter og mindre ødeleggelser i terrenget.

Wiren plasseres rundt flaten som skal sages. Når wiren så løper i høy hastighet samtidig som den strammes, skjæres materialet raskt. Både horisontale og vertikale snitt inn i fjellsider er mulige.

Konstruksjoner skjæres fra en trygg avstand noe som gjør at arbeidet utføres på en trygg og ufarlig måte. Med en diamant-wiresag kan det sages i tungt armert betong.
Multibetong bruker Pentruder wiresag – til alle formål – granitt, betong, stål
Bildene viser gamle fundament som blir fjernet med wiresag. Totalt 48 fundament og 3 forankringsklosser. Betongen ble forsiktig sagd bort, og erstattet med nye.
Sandblåsing
Sandblåsing er en vanlig metode å benytte ved rengjøring av større arealer. Men også mindre konstruksjoner som tanker, beholdere og rør.

Trykkluft fra en lufttank og sand i et riktig blandingsforhold, blåses gjennom en slange. Når sanden treffer overflaten, slipes/rives materialet vekk. Overflaten etterlates ren og klar for de fleste etterbehandlinger. Dimensjonen på sandkornene varierer fra 0,05 mm til 3 mm.

Metoden kan brukes til å fjerne rust, gammel maling, rengjøring av harde overflater med mer. På overflater der det krever mer skånsom behandling benyttes bløte blåsemidler i stedet for sand.
Fordeler ved sandblåsing er:
Effektiv ved fjerning av tynne og sprø malingssjikt
Kan oppnå varierende ruhet om ønskelig
Svært effektiv til fjerning av korrosjon på stål
Effektivt på kronglete steder pga. små dimensjoner på slanger og munnstykke
Åpner porer og riss i betong
Etterlater en ru / strukturert flate som sikrer optimal heft
Rimelig utstyr
Rask riggetid
Made on
Tilda