TJENESTER
Betongarbeid, Betongrehabilitering
Ved rehabilitering av betongkonstruksjoner må man som regel kombinere flere prinsipper og metoder for å oppnå ønsket resultat.

Dersom en har en betongkonstruksjon med mye skader og stort omfang av armeringskorrosjon, benytter vi metoder for å stoppe videre korrosjon.
Dette gjøres blant annet ved påføring av belegg, impregnering, eller påstøping med mørtel eller betong. Korrosjonsbeskyttelsen skal også sikre ved heft mellom armering og ny mørtel/betong.

I forbindelse med betongrehabilitering bruker vi i noen tilfeller betongsprøyting (tørrsprøyting ) Dette gir god fylling og komprimering rundt armeringsjern og er en metode som er godt egnet til tyngre rehabilitering, f.eks. underside av kai eller bro. Multibetong har stor kompetanse på utførelse i bruk tørrsprøyting.
Faglig utførelse og riktig valg av produkter til overflatebehandling av betong og mur, gir resultater som varer.
Støp av nye betongfundamenter til rørledning / forankringsklosser. Denne jobben bestod av en rørledning på 320 meter, og diameter Ø 2000
Rehabilitering av demning. Fundamentering og ny støp. Helikopter ble brukt i forbindelse med dette. Total lengde på demning ca. 210 meter.
Betonggysing
Gysing, utstøping med tyntflytende, evt. ekspanderende, mørtel (gysemørtel) av fuger, sprekker, hull o.l. i konstruksjoner av betong eller murverk, f.eks. ved reparasjoner, innfesting av bolter o.l. eller fylling av fuger mellom prefabrikerte elementer.
Metoden blir ofte brukt ved reparasjoner og innfestning av bolter eller understøpning av stålkonstruksjoner.
Putzmeister gysepumpe. Typisk pumpe for gysing og understøp.
Injeksjon
Tetting og stabilisering i fjell, og betongkonstruksjoner. Metoden brukes for å gjenoppbygge skadet betong og er effektiv ved sprekkdannelser og lekkasjer.
Injiseringsmassen presses inn i åpne porer og sprekker under trykk og utvider seg i kontakt med fuktighet, slik at risset tettes. Hensikt og fukttilstand vil være bestemmende for valg av metode og materialer.
Injeksjon ved vannlekkasjer i fjell og betong kan deles i 2 hovedgrupper:
Sement injeksjon benyttes for å tette lekkasjer ved damanlegg og tuneller. Ved injisering av sement fyller man opp sprekker og tomrom. Sementinjeksjon egner seg også godt til stabilisering av løsmasser

Kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av mindre riss og sprekker i fjell og betongkonstruksjoner.
Wiresaging
Ved bruk av wiresag har man mange muligheter, og kan sage ut hva det enn måtte være. Wiresaging kan blant annet brukes i fjell der sprengning ikke er mulig. Fjerning av gamle betongfundamenter gjøres enkelt og sikkert med denne metoden.

Wiresaging gir mindre rystelser, støv og støy. Finere skjæringskanter og mindre ødeleggelser i terrenget.

Wiren plasseres rundt flaten som skal sages. Når wiren så løper i høy hastighet samtidig som den strammes, skjæres materialet raskt. Både horisontale og vertikale snitt inn i fjellsider er mulige.

Konstruksjoner skjæres fra en trygg avstand noe som gjør at arbeidet utføres på en trygg og ufarlig måte. Med en diamant-wiresag kan det sages i tungt armert betong.
Multibetong bruker Pentruder wiresag – til alle formål – granitt, betong, stål
Bildene viser gamle fundament som blir fjernet med wiresag. Totalt 48 fundament og 3 forankringsklosser. Betongen ble forsiktig sagd bort, og erstattet med nye.
Vannmeisling
Ved hjelp av ekstremt høyt vanntrykk fjernes skadd betong, og rust fra armeringsjern uten å skade området rundt, og etterlater en ren og sterk overflate.

Metoden er en rask og effektiv metode å fjerne betong på som også begrenser fjerning av intakt betong til et minimum.

Ved vannmeisling utvikles heller ingen mikroriss.
Fordeler ved vannmeisling er:
Fjerner lett betong i ulike dybder
Skiller lett mellom dårlig og god betong
Stor kapasitet
Sikrer god vedheft
Lager ikke mikroriss
Skader ikke armeringen
Medfører ikke vibrasjoner eller rystelser i konstruksjonen
Gir mindre belastning for operatøren enn meisling med meislingsmaskin
Godt egnet til områder med tett armeringer
Vannmeisling med håndpistol for utbedring av støpesår.
Bildet viser vannmeisling av forankringsklosser (rørgate kraftforsyning), for utskifting av dårlig armering. I dette tilfellet ble det brukt robot.
Vannmeisling med håndpistol.
Multibetong har utstyr for å utføre ulike typer jobber innen vannmeisling.
Vi har også kompetanse på meisling under vann ved hjelp av kamera og videofilming
Sandblåsing
Sandblåsing er en vanlig metode å benytte ved rengjøring av større arealer. Men også mindre konstruksjoner som tanker, beholdere og rør.

Trykkluft fra en lufttank og sand i et riktig blandingsforhold, blåses gjennom en slange. Når sanden treffer overflaten, slipes/rives materialet vekk. Overflaten etterlates ren og klar for de fleste etterbehandlinger. Dimensjonen på sandkornene varierer fra 0,05 mm til 3 mm.

Metoden kan brukes til å fjerne rust, gammel maling, rengjøring av harde overflater med mer. På overflater der det krever mer skånsom behandling benyttes bløte blåsemidler i stedet for sand.
Fordeler ved sandblåsing er:
Effektiv ved fjerning av tynne og sprø malingssjikt
Kan oppnå varierende ruhet om ønskelig
Svært effektiv til fjerning av korrosjon på stål
Effektivt på kronglete steder pga. små dimensjoner på slanger og munnstykke
Åpner porer og riss i betong
Etterlater en ru / strukturert flate som sikrer optimal heft
Rimelig utstyr
Rask riggetid
Isolering
Isolasjonsskum er et enkelt og rimelig alternativ til tradisjonelle isolasjonsmaterialer. Polyuretanskummet gir både termisk og akustisk isolasjon, vanntetting og radonsperre i ett og samme produkt. Kontinuerlig påføring med spesialsprøyte sørger for at kuldebroer/lekkasjer ved skjøter og sprekker unngås.

Polyuretan isoleringsskum er en form for isolasjon som vi blir å se mer av i framtiden. Mulighetene og bruksområdene er mange.
Isolering av kontainer med polyuretan skum
Isolering av vannrør
Bildet viser sprøytemaskin som brukes ved isolasjon med polyuretan skum
Det finnes flere forskjellige typer skum, alt etter hva som skal isoleres.
Åpent LOC skum: Benyttes til innvendig isolering og støydemping.
Lukket LOC skum: Benyttes til grunnisolasjon med radon sperre, utvendig tak, tanker, rør, mm.
Kjerneboring
Kjerneboring er støvfritt og skjærer gjennom stålarmeringsjern uten problemer. Det er en presis og kraftig boreteknikk som lager hull i betong, Leca og alle andre steintyper. Det er ingen vibrasjon ved kjerneboring, og derfor ingen strukturell skade fordi armeringen ikke løsner.

Kjerneboring er mye brukt i forbindelse med prøvetaking i herdet betong.

Multibetong har fire størrelser på kjerneboreutstyr. Vi benytter ofte kjerneboring i forbindelse med wiresaging.

Kjerneboring er en økonomisk, rask og ren prosess
Bildet viser kjerneboring i betongvegg. Det ble brukt 900 mm borkrone til denne jobben.
Rivning / Miljøsanering
Multibetong har godkjenning innenfor rivning og miljøsanering.
Vi har hatt flere oppdrag for en rekke større oppdragsgivere.
Opdrag:
Bygg
Drivstoffdepoter
Skytebane
Store næringsbygg
Produksjonsutstyr
Kaier ( betong og tre )
Utstyr:
Vannmeislingsutstyr
Wiresag
Betongsaks/pigghammer
Sorteringsklype
Mobilt knuseverk (city tracker)
Polyurea belegg
Polyurea er en relativt ny type belegg som på samme måte som epoksy og polyuretan herder kjemisk nå komponentene blandes sammen.

Dette er et svært elastisk, vanntett og sterkt materiale som takler de strengeste krav til slitasje og sprekkoverbygging. Herder på få sekunder, og kan belastes direkte etter påføring.
Påføring:
Produktet påføres med en to - komponent høytrykksreaktorsprøyte, med høyt trykk og temperatur, der blandingen foregår ytterst i dysen.
Bruksområder:
Korrosjonsbeskyttelse, slitasjelag og membran på stål- og betongkonstruksjoner og materialer som metall, glassfiber, tre, isopor og en rekke plastmaterialer som utsettes for slag og slitasje. Belegget kan legges nær sagt overalt, da det kan påføres i temperaturer fra under frysepunktet til over 100 grader celsius.
Før og etterbilder der polyurea belegg ble brukt i drikkevannsbasseng. Dette for hindring av bakterievekst og lettere rengjøring av bassenget.
Belegget er også veldig kjemikaliebestandig, dette gjør det svært godt egnet til for eksempel industrigulv med mye slitasje og påvirkninger fra kjemikalier og mekanisk utstyr. Og ved renseanlegg.
Polyurea belegg er også helt utmerket å legge blant annet i store garderober, og dusjanlegg.

Polyurea belegg kan også legges i drikkevannsbasseng. Denne typen belegg er godkjent fra folkehelseinstituttet for drikkevann.
Bildet viser sprøytemaskin brukes ved legging av polyurea - belegg.
Made on
Tilda